Księstwo Styrii


Akademia Wojskowa w Grazu
Uniwersytet w Grazu
Obszar Karyntii
Obszar Krainy
Miasto Stołeczne Graz
Obszar Styrii
CK III Korpus Austro-Węgier
Siedziba Namiestnika

About the Księstwo Styrii category [Księstwo Styrii] (1)
Zwierzyniec (Ogród Zoologiczny) ( 2 3 4 5 ) [Miasto Stołeczne Graz] (81)
Styryjska Brygada Strzelców [CK III Korpus Austro-Węgier] (7)
Akty Prawne Księstwa Styrii [Siedziba Namiestnika] (18)
Stany Generalne Księstwa Styrii [Miasto Stołeczne Graz] (11)
Odrodzenie Księstwa Styrii ( 2 3 ) [Księstwo Styrii] (44)
Prawo Generalne Ksiestwa Styrii [Siedziba Namiestnika] (1)
1 Pułk Pancerny [CK III Korpus Austro-Węgier] (5)
Majętność Ziemska Grambach [Obszar Styrii] (5)
Rozkazy Dowództwa III Korpusu [CK III Korpus Austro-Węgier] (8)
Kancelaria Namiestnika Księstwa ( 2 ) [Siedziba Namiestnika] (28)
Winiarnia Win Haus [Obszar Styrii] (13)
Księga Notarialna Księstwa Styrii [Siedziba Namiestnika] (3)
Galeria Malarstwa [Miasto Stołeczne Graz] (13)
Zakłady Przemysłowe w Styrii [Obszar Styrii] (16)
Manewry Korpusu 1917 [CK III Korpus Austro-Węgier] (12)
Wydział Kawalerii [Akademia Wojskowa w Grazu] (3)
Zakłady Broni w Grazu [Miasto Stołeczne Graz] (13)
Zakłady Przemysłowe w Karyntii [Obszar Karyntii] (2)
Zakłady Przemysłowe w Krainie [Obszar Krainy] (1)
Infrastruktura Gospodarcza Styrii [Siedziba Namiestnika] (14)
Miasto Stołeczne Graz [Miasto Stołeczne Graz] (10)
Biuro d/s Gospodarki Styrii [Siedziba Namiestnika] (4)
Katedra Prawa ( 2 ) [Uniwersytet w Grazu] (31)
Biblioteka Książęca w Grazu ( 2 3 4 5 ) [Miasto Stołeczne Graz] (83)
Katedra Budownictwa ( 2 3 ) [Uniwersytet w Grazu] (41)
Instytut Kartografii [Uniwersytet w Grazu] (15)
Wydział Piechoty [Akademia Wojskowa w Grazu] (18)
Uniwersytet w Grazu ( 2 ) [Uniwersytet w Grazu] (21)
Wydział Artylerii [Akademia Wojskowa w Grazu] (10)