C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń


Cesarskie i Królewskie Archiwa Sterty zakurzonych papierów czekających na ponowne odkrycie.
Dokumenty Rady Nadzyczajnej Rządowe akty prawne; rozporządzenia i ogłoszenia.
Gabinet Burmistrza Wiednia
Sala Posiedzeń Rady Nadzwyczajnej Tutaj mają miejsce posiedzenia Rady Nadzwyczajnej.
Ballplatz - Rząd JCKM Siedziba Rządu JCKM
Reichsrat
Wiedeński Ring Wiedeńska <strong>Ringstrasse</strong> to najbardziej reprezentacyjna ulica Wiednia, tętniący życiem bulwar na którym kwitnie życie towarzyskie i społeczne. Tutaj właśnie, czy dzień czy noc posłuchać można rozmów na każdy temat, ważny czy lekki.
Pałac Hofburg Oficjalna siedziba Cesarskiego i Królewskiego Dworu, w okresie zimowym mieszcząca się w Hofburgu.<br> Adres:<br> <strong>k. u. k. Hofburg Palast</strong><br> Michaelerkuppel<br> Wien<br> Ehzgtm. Österreich u. d. Enns
Ambasady Forum dla przedstawicieli innych państw.

About the Wiedeń category [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (1)
Ambasada Księstwa Sarmacji [Ambasady] (15)
Namiestnicy - bałagan do uporządkowania [Wiedeński Ring] (7)
Rezygnacja z urzędów [Pałac Hofburg] (15)
Projekt Ustawy o Gospodarce [Reichsrat] (8)
Uchwała o przedterminowym rozwiazaniu Rady Państwa [Reichsrat] (2)
Zjazd Austro-Węgierski ( 2 ) [Wiedeński Ring] (37)
Frohe Weihnachten! [Pałac Hofburg] (9)
Wniosek o Obywatelstwo [Pałac Hofburg] (20)
Ogródek informacyjny XVII V-Mundialu Garapenia i Slawonia 2017/18 [Wiedeński Ring] (2)
Szczęśliwego Nowego Roku [Wiedeński Ring] (3)
Wieści z zagranicy ( 2 3 4 5 6 ) [Wiedeński Ring] (109)
Bank JCiKM [Ballplatz - Rząd JCKM] (8)
Oddanie się do dyspozycji Monarchy [Pałac Hofburg] (6)
Polecony do JE Roberta hrabiego von Thorn, ambasadora Księstwa Sarmacji przy JCKM [Ambasady] (3)
Projekt Ustawy Prawo Karne [Reichsrat] (13)
Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Monarchią Austro-Węgierską [Reichsrat] (6)
Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Suderlandu a Monarchią Austro-Węgierską [Reichsrat] (5)
Projekt Ustawy o Gospodarce [Ballplatz - Rząd JCKM] (8)
Inicjatywa Kulturalna 1# [Wiedeński Ring] (5)
Powitanie [C.i K. Stołeczne Miasto Wiedeń] (18)
Podróże inspekcyjne [Pałac Hofburg] (9)
Zaproszenie na bal [Wiedeński Ring] (6)
Projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów, a Monarchią Austro-Węgierską [Reichsrat] (12)
Tytuły szlacheckie i honorowe ( 2 3 ) [Pałac Hofburg] (45)
Projekt Ustawy o Cesarskich i Królewskich Siłach Zbrojnych [Reichsrat] (5)
Projekt ustawy o zmianie Ugody [Reichsrat] (10)
Przejażdżka tramwajem po Wiedniu [Wiedeński Ring] (5)
Pomysł ustawy o C. i K. Siłach Zbrojnych [Ballplatz - Rząd JCKM] (14)
Przeniesienie siedziby do Hofburga [Pałac Hofburg] (6)